Mötesplatsen för Koreansk kampsport

Viktig info ang FHMs skärpta råd i Stockholms län

2020-11-01


Då spridningen av Covid-19 återigen ökar i Stockholms län väljer Kampsportshuset att utföra följande åtgärder för att minska smittrisken under perioden fram till och med torsdag 19 november.

Ungdom & Vuxen 

* Ungdom- och vuxenpassen har ett maxantal på 18 personer. Detta för att kunna ha säkert avstånd under träningen. Först till kvarn-principen” gäller. Deltagare kommer att få hämta en passbiljett i receptionen som lämnas till instruktören för deltagande. Skulle man inte plats får man förtur till passet efter men man får inte vänta i lokalerna.

* Inställda pass (pga för mycket närkontakt) är: TKD västträning sön 18:15 samt alla BJJ-pass för ungdom/vuxen.

* Träningen för ungdom/vuxen kommer endast bestå av övningar där säkert avstånd kan hållas med fokus på traditionell träning utan parövningar/mittsar/sparkspadar.

* Alla vuxen- och ungdomspass kortas till 45 min för att undvika ev trängsel och underlätta städning. Samma starttid som vanligt.

* Vi uppmanar alla att komma ombytta och ej stanna och duscha.

* Medlemmar får ej stanna kvar i lokalerna extra tid efter passens slut (för stretching etc)

* Entrédörren kommer vara låst under pågående pass för att undvika för tidig ankomst.

Barn 

* Vi fortsätter att minimera antalet föräldrar i lokalerna och ber föräldrar lämna och hämta barn i entrén i den mån det är möjligt (Undantaget barn 4-6 år).

* Förbjudet att medta extra föräldrar/syskon som ej tränar i direkt anslutning till passet.

* Alla barnpass 4-6 år kortas till 37 min för att undvika ev trängsel och underlätta städning. Samma starttid som vanligt.

* Alla barnpass 7-12 år kortas till 45 min för att undvika ev trängsel och underlätta städning. Samma starttid som vanligt.

* Entrédörren kommer vara låst under pågående pass för att undvika för tidig ankomst.


Träna säkert.
Stanna hemma vid minsta symptom.
Tvätta/sprita händerna innan träning.
Undvik all fysisk kontakt.

Vi tackar för alla medlemmars förståelse för detta men det är viktigt att vi alla hjälps åt att hindra vidare smittspridning i Stockholm och att var och en tar eget ansvar.

Autogiro för alla födda 2004 eller tidigare kan pausas 1 månad (hela november månad) på egen begäran om skriftlig begäran skickats senast 8 november 2020.
Maila till: ekonomi@kampsportshuset.se och ange ”Frysning + Namn + Personnr ååmmdd-xxxx” i ämnesraden.
Gosh Gosh