Mötesplatsen för Koreansk kampsport

Viktig info ang de nya restriktionerna/pandemilagen

Bäste medlem/förälder,

På grund av de nya restriktionerna och pandemilagen kommer vi nu ha ett maxtak på 36 medlemmar i våra lokaler exklusive personal fr o m söndag 10 januari.

För att på bästa sätt ta vårt ansvar har vi tagit fram följande riktlinjer för att kunna fortsätta vår verksamhet:

 

Vi vill att föräldrar till barn i den mån det är möjligt fortsatt lämnar och hämtar vid entrén.
Detta gäller nu även barn 4-6 år då vi måste tänka på maxtaket.

 

Vi vill att det fåtal väntande föräldrar till de yngsta bär munskydd då miljön bitvis påminner om kollektivtrafiken och det är ibland svårt att hålla avstånd. Vi ser helst att de få platser som finns tillgängliga ges till föräldrar vars barn tillhör de allra yngsta (4~5 år).

 

Som tidigare är passen något kortare för att undvika trängsel vid in- och utpassering.

 

Vi hoppas på förståelse för detta och att vi alla kan hjälpas åt för att fortsatt kunna ha öppet då träningen är mycket viktig för våra medlemmar.

 

Bästa hälsningar Daniel Lee med personal

Gosh Gosh