Mötesplatsen för Koreansk kampsport

Sommarterminen startar 31/5

Se schemat för sommarens tider.

Träningstider har mailats ut till barngrupperna.

Gosh Gosh