Mötesplatsen för Koreansk kampsport

Nybörjarintag Våren 2022

Fil 2017-10-19 15 08 39

Vi har ett mycket högt tryck på vår verksamhet nu, speciellt på barnsidan, och vi råder alla intresserade att boka provträning så fort som möjligt.

Anmäl intresse här!

 

Gosh Gosh