Mötesplatsen för Koreansk kampsport

2023-08-11: Extra graderingstillfälle

För de som inte kunde gradera på ordinarie gradering i maj och för de som inte klarade hela sin gradering ger vi ett extra graderingstillfälle.

Start HEL gradering kl 17:30

Ungefärlig start RESTgradering kl 18:30 (Beroende på när de hela graderingarna är klara).

Anmälan och betalning i receptionen.

Gosh Gosh