Mötesplatsen för Koreansk kampsport

2024-01-26: Extra graderingstillfälle fredag 26 jan

Starttid för barn 7-12 år 17:00

Starttid för ungdom och vuxen, ca 18:00

OBS! Anmälan och betalning senast 25 januari. Inga anmälningar på plats. 

Kostnad:

Hel gradering 350 kr

Restmoment 175 kr

Gosh Gosh