Mötesplatsen för Koreansk kampsport

2023-08-14: Höstterminsstart!

Vi hälsar nya och gamla medlemmar tillbaka till en rolig hösttermin!

Boka din provträning här!

Gosh Gosh