Mötesplatsen för Koreansk kampsport

2021-07-12: Instensivkurs vecka 28

fil-2017-01-11-14-57-18

Intensivkurs för ungdomar och vuxna. Vecka 28, 12-16 juli.

Läs mer här:
Intensiv sommar 2021

Gosh Gosh